povinné předškolní vzdělávání


Desatero pro rodiče předškoláka


Povinné vzdělávání od 1. 9. 2017

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy, Praha 8, Štěpničná 1 na školní rok 2020–2021 (rozkliknout zde)

Zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31. 08. 2020 pěti let, mají povinnost je přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu.


Žádost o uvolnění – 2 – 3 dny


Dlouhodobá absence – 4 a více dní


Oznámení o individuálním vzdělávání

Informace o ověření očekávaných výstupů:

Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte.

V Mateřské škole, Praha 8, Štěpničná 1 se podle Školního řádu uskuteční ověření dne 03.12.2020 s náhradním termínem dne 07.12.2020


Náměty pro práci s předškoláky

Pracovní listy možné ke stažení:

Doporučené publikace k zakoupení:

Správný úchop tužky: