AKTUÁLNĚ – PŘIPRAVUJEME


Návrat všech dětí do naší MŠ (rozkliknout zde)


V návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4.2021 dětem , které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí mj. platí:  v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou: Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení  V § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a Finanční správy ČR.

Další info ohledně provozu: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Info k provozu v naší MŠ: Informace k testování v naší MŠ

Antigenní test na SARS CoV 2 – videonávod (youtube.com) – ZDE

Informace o testování pro rodiče (testovani.edu.cz) – ZDE

Instruktážní videa k testování dětí (testovani.edu.cz) – ZDE

Od 26.4.2021 testujeme jiným  typem testů: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření mj. zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Z tohoto důvodu je i naše MŠ v době od 1.3.2021 do 19.3.včetně uzavřena.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR PŘIJALA  dne 18. března  další  KRIZOVÉ OPATŘENÍ, KTERÝM SE PRODLOUŽILA ÚČINNOST  SOUČASNÉHO  KRIZOVÉHO OPATŘENÍ , A TO AŽ DO 28.BŘEZNA 2021.

Dne 26.března 2021 vláda ČR přijala krizové opatření, kterým prodloužila  účinnost předchozího krizového opatření. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav – Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1 je UZAVŘENA.

Zproštění od školného (rozkliknout zde)

Bližší informace k ošetřovnému:

 https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Ze závažných organizačních důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, proto bude provoz školní jídelny  také přerušen od 1.3. –  po dobu uzavření MŠ.


Od 10.září 2020 až do odvolání  je vstup do budovy pro rodiče pouze v rouškách.

I nadále při vstupu používejte  dezinfekční přípravek na ruce, který je  umístěn v dávkovači  přízemí  každé budovy.

V prostorách MŠ se neshlukujte a mějte patřičné rozestupy.

Děkujeme, že dodržujete  nutná epidemiologická opatření.


Zde najdete informace o tom, co připravujeme a aktuální informace…