AKTUÁLNĚ – PŘIPRAVUJEME


Nový školní rok začíná ve středu 1.9.2021.

Na všechny nově přihlášené i stávající děti se moc těšíme.

Sledujte nástěnky jednotlivých tříd.

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že dítě s příznaky infekčního onemocnění NEMŮŽE DO ŠKOLY NASTOUPIT.

Rozdělení dle registračních čísel: Rozdělení dětí do tříd dle registračních čísel

Výdej čipů: Výdej čipů

Třídní schůzka: třídní schůzka 08. 09. 2021

Školní řád: Školní řád 2021-22

Děkujeme, že dodržujete nutná epidemiologická opatření.

I nadále při vstupu používejte dezinfekční přípravek na ruce, který je umístěn v dávkovači přízemí každé budovy.

V prostorách MŠ se neshlukujte a mějte patřičné rozestupy, do budovy  dítě doprovázejte pouze v počtu jednoho dospělého.

Podle aktuálně platného ochranného opatření MZ ČR , mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde–li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření.


Zde najdete informace o tom, co připravujeme a aktuální informace…