klub rodičů


Příspěvek pro školní rok 2021/22 : 1850,- Kč/ dítě.

Splatnost: 15. říjen 2021

Číslo účtu: 2600465249/2010

Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a třídu.

Z finančních příspěvků členů Klub rodičů hradí  hlavně kulturní akce pro děti jako je mikulášská nadílka, vánoční dárek, školní výlety, akce rozloučení s předškoláky ( program, občerstvení, ročenky, trička, šerpy aj.), hudební představení, divadla a další zábavné programy pro děti ( ukázka dravců, zvířátka na zahradě aj.).

Klub rodičů uvítá Vaše nápady a návrhy, se kterými se můžete obrátit na kohokoliv z členů Výkonného výboru Klubu rodičů a přátel MŠ Štěpničná, které najdete na jednotlivých nástěnkách MŠ nebo kontaktujte přímo paní předsedkyni Markétu Kotousovou: marketa@kotous.cz