o násNěco málo o nás

Naše mateřská škola s právní subjektivitou je umístěna v těsné blízkosti ZŠ Na Slovance ve velmi klidné části Libně, v zástavbě spíše rodinných domků s nespočetným množstvím možností vycházek do okolí. V provozu máme 4. třídy. 3. třídy jsou heterogenní, pouze jedna je homogenní – děti jsou zde pouze předškolní ve věku 5 – 6 let, popřípadě s OŠD. Jednotlivé třídy mají své názvy, takže zde najdete třídu Sluníček, Koťat, Berušek a Medvíďat.

Třídy jsou moderně a účelně zařízeny. Umožňují dětem dostatečné pohybové vyžití.
Škola se vyznačuje také nádhernou rozlehlou zahradou se vzrostlými stromy, mlhovištěm, dvěma hřišti, nově pořízenými dřevěnými herními prvky, kolotočem, houpadly, průlezkou „Housenkou“ a malým dopravním hřištěm. Mateřská škola byla přes letní prázdniny šk. roku 2013/14 kompletně zateplena a přes léto 2015 byla dokončena rekonstrukce zázemí v zadní části budovy.

Program školy

Pracujeme s vlastním vzdělávacím programem pro mateřské školy „Mateřská škola, která má ráda děti“. který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školy. Jednotlivé třídy se řídí programy, které jsou speciáíně zpracovávány učitelkami dle složení dětí a jejich schopností a možností.
Kompletní ŠVP PV naleznete v budově naší MŠ, před kazdou třídou, na viditelném místé.
Součástí našeho ŠVP máme též výuku angličtiny s Wattsenglish, více informací naleznete [zde]

O co usilujeme

Vytvořit školu s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti, školu rodinného typu, kam rodiče svěřují své děti s pocitem bezpečí a jistoty, že ćas, který tráví ve škole, je vyplněn účelně a smysluplnými aktivitami, které jsou pro děti příjemné.

Zároveñ chceme v dětech probudit aktivní zájem o poznávání a objevování a současně podpořit touhu a odvahu dítěte předvést, co všechno umí a dokáže zvládnout.

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit, musí se cítit spokojeně a v bezpečí.

Snažíme se jednat s rodiči jako s partnery, kde jsou vztahy založené na oboustranné důvěře. Jedině dobré vztahy mezi učiteli a rodiči přispívají ke spokojenému pobytu dítěte v mateřské škole.

Vzdělání dětí je zajištěno kvalifikovanými učitelkami s pěkným vztahem k dětem.