NAŠE MOTTO:

"Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím".

Tradiční akce

Tradiční akce

* Divadelní představení a koncerty v MŠ * Mikulášské besídky * Vánoční besídky pro rodiče, spojené s tvořivým odpolednem * Návštěva Základní školy Na Slovance * Den otevřených dveří * Vítání jara s vhazováním Morany do rybníka * Den dětí, sportovní klání * Dravci a různá zvířátka v MŠ * Fotografování dětí v průběhu roku * Rozloučení předškoláků a zábavné odpoledne s rodiči

Aktivity

Aktivity

* Prodloužené vycházky předškoláků * Návštěvy divadelních představení v nejbližším okolí * Různá ekologická centra * Botanická zahrada * Knihovna v Kobylisích a na Ládví * Hvězdárna v Ďáblicích * Polodenní výlet * Plavání předškoláků * Škola v přírodě

Kroužky

Kroužky

* Keramika hrou (od 5 let) * Mažoretky * Hláskař pro předškoláky * Žirafí tělocvik * Cyklistika * Vědecké pokusy * SNAG golf * Pohybová školička