zápis do MŠ


Úvodní třídní schůzka – 10. září 2019


Informace o termínu zápisu do MŠ na školní rok 2020-2021


Informace k zápisu dětí do Mateřské školy, Praha 8, Štěpničná 1 na školní rok 2019/20:

 Ředitelka mateřské školy přijímá děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 -2020 na základě stanovených kritérií.

Termíny přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: 6. a 7.května 2019 od 13:00 – 17:00 hodin v ředitelně mateřské školy.

Tiskopisy – žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční listy je nutné odevzdat osobně ředitelce mateřské školy, řádně vyplněné se všemi potřebnými podpisy a razítkem od lékaře.

Termín přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je doba rozhodná pro započetí správního řízení.


Evidenční list: Evidenční list 2019

Pokud možno tiskopisy tiskněte oboustranně!


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2019/2020


Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Štěpničná 1 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020


Žádost o přijetí – 2019


U zápisu zákonný zástupce předloží:

– předem vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání –

– evidenční list dítěte vyplněný lékařem –

Zákonný zástupce dále předloží svůj platný občanský  průkaz  a  rodný list dítěte.

Cizí státní příslušník mimo EU:

Rodný list dítěte nebo ověřenou kopii ( Platný trvalý pobyt delší než 90 dnů )

Pas zákonného zástupce dítěte

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Kdo z rodičů nemá možnost si požadované tiskopisy vytisknout, budou mu vydány osobně v ředitelně MŠ v úředních hodinách či při Dnu otevřených dveří.