prázdninový provoz

V letošním létě bude mít naše MŠ v době letních prázdnin prázdninový provoz, a to v době 29.7. – 9.8.2019.

Rozdělení přihlášených  dětí do tříd dle jednotlivých mateřských škol:

Pavilon B.:

  1. Třída: Medvíďata: MŠ Na Přesypu

                                                       Klíčanská

                                                       Krynická

                                                       Na Korábě

                                                       U Školské zahrady

                                                       Šimůnkova – upřesnění jmen dětí bude v den nástupu

                                                       Drahorádova

  1. Třída: Koťata : MŠ Šimůnkova – upřesnění jmen dětí bude v den nástupu

                                                Chabařovická – upřesnění  jmen dětí bude v den nástupu

                                                Libčičká

Pavilon A.:

  1. Třída: Sluníčka      MŠ: Šiškova – upřesnění jmen dětí bude v den nástupu

                                                       Bojasova

                                                       Chabařovická – upřesnění dětí bude v den nástupu

                                                       Na Pěšinách

                                                       Petra Strozziho

  1. Třída: Berušky:    MŠ: Šiškova – upřesnění jmen dětí bude v den nástupu

Provoz o prázdninách : 7:00 – 17:00 hodin.

V případě zájmu  je nutné přihlásit své dítě  k prázdninovému provozu ve své kmenové mateřské škole do 15.května 2019.

Platby v hotovosti přijímáme v ředitelně školy:

ve středu 22. 5. 2019 v době od 14:00 – 18:00 hodin,

ve čtvrtek 23. 5. 2019 v době od 13:00 – 17:00 hodin.

 

Školné 1 týden 198 Kč / 2 týdny 396 Kč (nevrací se).

Stravné děti do 6 let 1 týden 185 Kč / 2 týdny 370 Kč (bude vyúčtováno v září 2019).

Stravné děti do 7 let 1 týden 200 Kč / 2 týdny 400 Kč (bude vyúčtováno v září 2019).

 

Rodiče připravte si, prosím, příslušné platby přesně – zvlášť školné a zvlášť stravné.